Smith skal være med til at udvikle en ny model, der skal sikre eksport af danske kompetencer inden for vandteknologi til Californien, der er ramt af massiv tørke. Potentialet er at udbrede modellen til andre brancher og lande. 

Et nyt samarbejde mellem Aarhus Vand, Kamstrup, Danfoss, Rambøll, Applied Biomimetic, DHI, Grundfos, SkyTEM, Leif Koch og Smith Innovation skal - i samarbejde med Udenrigsministeriet - frem til 2018 bane vejen for, at danske virksomheder kan eksportere drikkevandsløsninger til Californien, der er hårdt ramt af tørke og dermed på mangel af rent og tilstrækkeligt drikkevand.  

Projektet ’WTA California’ vil med dansk rådgivning og danske vandløsninger bidrage til at løse Californiens akutte og samfundsødelæggende vandmangel. Målet er at udvikle en nyskabende, finansiel og organisatorisk levedygtig model for dansk eksport af løsninger inden for drikkevand baseret på en alliance mellem danske vandmyndigheder og virksomheder og Udenrigsministeriet. Projektet er støttet af Industriens Fond og skal bygge videre på tidligere erfaringer omkring virksomhedssamarbejde og eksport af danske vand- og cleantechløsninger. Viser projektet positive resultater er ønsket, at projektets metodik kan overføres til andre brancher og områder i andre dele af verden.

Aarhus Vand, der er tovholder på projektet, er allerede aktive i USA og har derigennem høstet erfaringer med, at udstationering af medarbejdere er med til at åbne dørene til det amerikanske marked, da der på den måde opbygges værdifuld viden og kendskab. Og det er netop den model, som skal videreudvikles i Californien i form af et tæt samarbejde mellem danske og amerikanske virksomheder, offentlige myndigheder samt uddannelses- og forskningsinstitutioner på drikkevandsområdet.

Udviklingen af modellen bygger på:

  • Strategisk analyse og kortlægning af amerikanske forsyningsselskaber og deres behov. 
  • Identifikation af potentialer for afsætning af alliancens produktportefølje inden for højteknologiske drikkevandsløsninger, herunder muligheden for system- og totalløsninger. 
  • Strategisk analyse af mulighederne for at skabe synergi mellem alliancens virksomheder og de produkter der er attraktive på det amerikanske marked.  

Californien har i mere end 100 år arbejdet med systematisk genbrug af vand, som adskiller sig væsentligt fra den danske fremgangsmåde. Hertil kommer, at Californien har et unikt forsknings- og innovationsmiljø i Silicon Valley, som bidrager aktivt til udviklingen af nyskabende drikkevandsløsninger. På denne baggrund har Danmark og USA åbenlyse muligheder for at lære af hinandens erfaringer og sammen udvikle nye løsninger på tværs af virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Industriens Fond støtter initiativet med 4,1 mio. kr., som er bevilliget under en temaindkaldelse fra 2015 om nye veje til eksport. Miljø- og Fødevareministeriet anslår, at der ligger op til 4.000 danske arbejdspladser ved eksport af danske vandteknologiløsninger. Det konkrete mål med alliancen er at sikre eksportordrer for et tocifret millionbeløb til danske virksomheder.

Læs mere hos Industriens Fond og Aarhus Vand