Vi gentager successen og indtager Building Green, der er Danmarks største fagmesse for bæredygtige og energieffektive bygninger.

Den 29.-30.oktober kan du møde Realdania initiativerne TEST og Innovationsradar.dk på årets Building Green messe i Forum, København.

Her mødes materialeproducenter, rådgivere, bygherrer, beslutningstagere, interesseorganisationer o.a. fra danske bygge- og energibranche for at netværke, videndele og blive klogere på de seneste tendenser og gode løsninger til at fremme bæredygtighed og energieffektivisering i vores bygninger.

Få hjælp gennem TEST og Innovationsradar.dk
Både TEST – din bæredygtige løsning til byggeriet og Innovationsradar.dk fik deres debut på sidste års Building Green messe ud fra et ønske om at gøre opmærksom på de fundingmuligheder og støtteordninger, som netop støtter udviklingen af ”det grønne byggeri” ud fra en erkendelse af, at byggeriet typisk har været dårlig til at udnytte de mange støtte- og tilskudsmuligheder, der er til rådighed for innovative virksomheder og initiativer.

Hvor Innovationsradar.dk giver et samlet overblik over cirka 200 fonde og tilskudsordninger til at realisere udviklingsprojekter i det byggede miljø og rådgiver om, hvordan et ansøgnings- og udviklingsforløbet kan tilrettelægges, er TEST en specifik støtteordning til markedsmodning af  bæredygtige løsninger, der allerede er udviklet, men mangler at slå igennem på markedet. TEST kan ansøges til godkendelser, tests og 1:1 afprøvninger, så løsningen kan gå fra at være teknisk set færdig til markedsmoden. 

Bæredygtighed i et virksomhedsperspektiv
Ud over at være fagligt sekretariat for TEST er Smith Innovation også sekretariat for Realdania kampagnen Klimaspring, der støtter en virksomhedsdreven udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder.

På Building Green giver sekretariatsleder Mikkel A. Thomassen derfor et oplæg om virksomhedernes udfordringer, når det handler om de få de bæredygtige og klimatilpassede løsninger på markedet med udgangspunkt i erfaringerne fra både TEST og Klimaspring. Og hans hovedbudskab er, at når vi taler innovation, så er det alfa omega at tænke i markedsinnovation, hvis man vil kontere grønne løsninger til grøn vækst.

I sit oplæg kommer han bl.a. ind på de udfordringer, som virksomhederne kan have ved at finde vej ind i byggeriets værdikæde – udfordringer som bl.a. skyldes det faktum, at bygherren nok er optaget af bæredygtigt byggeri, men ikke af bæredygtige produkter og enkeltløsninger og derfor ender mange innovative løsninger med slet ikke at komme med i projekterne – og det til trods for at de ellers på overskriftsniveau handler om klimatilpasning og bæredygtighed.

Opfordringen til bygherrerne og de rammeskabende aktører er derfor også, at de skal interessere sig mere for de bagvedliggende mekanismer, der netop skal gøre, at resultatet bliver mere end en række flotte, men enkeltstående projekter rundt omkring i landet. Og for virksomhederne gælder det om at tænke i marked og salg allerede fra start - fx kræver tværgående løsninger også tværgående salg, mens mange løsninger har et stort internationalt markedspotentiale, som med fordel kan udnyttes. Endelig gør det at tænke et kunde- og salgsperspektiv ind fra start det også lettere at kunne lave de rigtige test og dokumentationsaktiviteter, som er nødvendige for at få løsningerne på markedet.

Du kan møde TEST og Innovationsradar.dk på Building Green messen den 29.-30. oktober i FORUM Copenhagen, Julius Thomsens Plads 1, 1925 Frederiksberg C. Der er åbent begge dage kl. 9-17. Gratis adgang. Du finder os på stand 42.

Hør Mikkel A. Thomassens oplæg ”Bæredygtighed i et virksomhedsperspektiv – erfaringer fra TEST og Klimaspring” onsdag den 29. oktober kl. 10.50-11.05 på konferencescenen.

Læs mere om Building Green her

TEST – din bæredygtige løsning til byggeriet og Innovationsradar.dk er Realdania initiativer til fremme af innovation i byggeriet. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk og driver det faglige sekretariat for TEST.