Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

cases05

Byggeriet er et stort ressourceområde – men klyngerne er svære at få øje på! Der er ellers eksempler nok på, at der også indenfor byggeriet kan skabes merværdi i samspillet mellem virksomheder, videninstitutioner, myndigheder og finansielle aktører. Ikke mindst indenfor bæredygtighed er potentialet stort.

 

Projektet Danish Resources er nu godt i gang. Der har været ”første skoledag” i masterclassforløbet, hvor et hold af virksomheder, videninstitutioner og rammeskabende aktører over et halvt år mødes for at konkretisere og perspektivere, hvordan man kan bruge klyngedynamikker til at udvikle bæredygtige kompetencer og ydelser.

 

Og en række delresultater fra Smiths foregående analysearbejde ligger nu fremme til åbent brug.

 

Hvis du søger inspiration til hvad klynger er og kan gøre for din virksomhed eller organisation så læs nærmere her: Danish Resources - inspirationskatalog

 

Er du på udkig efter en lidt mere omfattende analyse af forudsætning for klyngeudvikling i byggeriet kan du læse interessentanalysen her: Interessentanalyse 

 

Sidst men ikke mindst: Sæt kryds i kalenderen den 27. april om eftermiddagen – her afholdes det næste åbne gå-hjem møde i Danish Resources.

 

Projektet Danish Resources er finansieret af Realdania samt støttet af byggeriets virksomheder og gennemføres fra september 2009 – september 2010. Projektet varetages af Dansk Arkitektur Center og gennemføres i samarbejde med Eco:Laborate og Smith Innovation.  Du kan læse mere om projektet på www.dac.dk/klynger. Foto: Denise Burt, www.elevator-design.dk