Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

flyttekasse

Hvad har Anvendt Borgernær Teknologi og ABT-fonden med byggeriet at gøre? Ikke så lidt – Smith har i samarbejde med Mutopia, KUA og 3DFacto netop fået bevilget 2,1 million kroner til udvikling af et internetbaseret visualiserings- og planlægningsredskab. Målet er at skabe en mere overskuelig flytteproces i forbindelse med de omfattende ombygninger universiteterne står overfor samt muliggøre, at fremtidens arbejdsmiljøer ikke per automatik afspejler ”sådan plejer vi at gøre”.   

 

Det er vi naturligvis kistekasseglade for. Ikke bare som en del af konsortiet bag ansøgningen, men også på vegne af byggeriet. For bevillingen viser, at byggeriet berettiget kan byde ind på mange flere udviklingsdagsordner end dem der lige handler snævert om arkitektur og byggeteknik. Det er for os at se mere end oplagt at en tegnestue som Mutopia får eksterne ressourcer til at opskalere sine kompetencer på lige fod med ”skraldkomprimerende affaldskurve”, ”stemmestyret telefonomstilling” og  ”online omsorg” for nu blot at nævne nogle af de øvrigt imødekomne ansøgninger.

 

ABT-fonden har til formål at støtte nye måder at bruge teknologi på i den offentlige sektor. Fonden har afsat i alt 3 mia. kroner, der skal investeres i innovative projekter frem til og med år 2015. Måske er det på tide at få dine udviklingsprojekter op af gemmekassen!

 

Ansøgningen er en videreførelse af samarbejdet om udviklingen af softwareredskabet U_Build, der tidligere har modtaget økonomisk støtte fra Realdania i regi af Byggeriets Innovation. Læs mere om ABT-fonden her. Og følg løbende med i projektet på Mutopias hjemmeside