Det klassiske argument mod at inddrage brugere i udviklingsarbejde er, at brugerne ikke ved, hvad de har behov for. Men præmissen for argumentationen er skæv, for det er sjældent løsningerne på en udfordring, man skal efterspørge. 

"640K ought to be enough memory for anybody”  - Bill Gates, 1981

En god brugerproces forudsætter gode værktøjer og en klar stillingtagen til formålet med inddragelsen og til, hvordan brugernes viden kan integreres i udviklingsarbejdet. Helt overordnet skelnes der mellem, hvor direkte brugerne er involveret i innovationsprocessen, og i hvor høj grad brugerne har erkendte behov. Nogen gange er det i feltet af ikke–erkendte behov, at markedssuccessen skal findes.

I Smith er vi optaget af, at innovation i byggeriet skaber værdi for byggeriet, virksomhederne og slutbrugerne. Derfor tror vi på, at en forståelse af brugernes behov i udviklingsprocessen kan bidrage til at forbedre kvaliteten af de løsninger, der bliver udviklet. Men hvordan kan man forstå brugernes behov, deres sprog og referenceramme? Hvem er egentlig brugerne? Og hvordan og hvornår skal de inddrages, så udviklingsarbejdet får gavn af det?

I regi af Klimaspring har vi fornøjelsen af at følge en række udviklingsprojekter tæt. De arbejder alle på at udvikle skalerbare løsninger til regnvandshåndtering i den tætte by. Og særligt, når ambitionen er at udvikle skalerbare løsninger, som kan bruges mange forskellige steder både nationalt og internationalt, er det afgørende at forstå brugernes behov. Derfor opfordrer vi virksomhederne til løbende gennem udviklingsprocessen at inddrage brugerne i udviklingsarbejdet. Ved at kombinere de ofte kvalitative metoder til brugerinddragelse med de typisk mere kvantitative metoder til markedsanalyse, bliver virksomhederne klædt godt på til at vurdere, dels hvilken retning udviklingsarbejdet skal tage, dels få kvalificeret om deres løsninger har en berettigelse.

Med erfaring fra en lang række udviklingsprojekter er det vores opfattelse, at det er i samspillet mellem udviklere og brugere, at nye ideer opstår. Ekspert i brugerinddragelse og brugerbehov hos Smith, Simone Kongsbak, afholdte i marts en masterclass i brugerdreven design for at give projekterne i Klimaspring-regi værktøjer til at forstå brugernes behov, deres sprog og referenceramme: "Det er helt afgørende, at udviklerne har nysgerrighed og åbenhed overfor de indsigter, som brugerne kan tilføje processen. Inddragelsen skal både formå at klarlægge brugernes erkendte behov, og med de rigtige værktøjer lirke låget op for de ikke-erkendte behov, der kan innovere markedet. Herved øger man chancen for mere træfsikre løsninger og kommerciel succes".