Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

arkitema_sommerhus-samsc3b8-konceptskitse2

Hvorfor har betonelementer tilsyneladende ikke udviklet sig synderligt siden 1970’erne? Hvorfor hænger branchen fast i løsninger der ikke udnytter ny viden om materialer og produktionsteknik? Hvordan skabes et mere bæredygtigt – økonomisk såvel som miljømæssigt – alternativ til det nuværende elementbyggeri?

 

Disse spørgsmål fandt virksomhederne bag Modulært Byggesystem i højstyrkebeton (MBIH) yderst relevante at stille, da man i 2008 fandt sammen om at skabe det nytænkende byggesystem i højstyrkebeton, der nu præsenteres for offentligheden. Konsortiet består af Arkitema, Contec og Confac og kombinerer dermed en lang tradition for at arbejde med systemløsninger med høj materiale- og produktionsviden indenfor højstyrkebeton. Smith hjælper konsortiet – der har modtaget økonomisk støtte fra Byggeriets Innovation, Realdania - med markedsanalyse, løbende projektunderstøttelse samt funding af det videre udviklingsarbejde.

 

Projektet er for os at se udtryk for at langsigtet udvikling på tværs i værdikæden er vejen frem hvis øget bæredygtighed, indtjening og æstetik skal gå fra at være en intention til en realitet i byggeriet.

 

Ambitionsniveauet for projektet er højt - at skabe radikal innovation indenfor følgende områder; overflader, isolering, vægt, samlingsdetaljer, grænseflader samt integration af installationer. Og dermed imødekomme både slutbrugerens, arkitektens, ingeniørens, entreprenørens og montørernes krav til et modulært byggesystem. Byggesystemet reducerer brugen af beton og tung transport, da der opereres med væsentlig laverer godstykkelser – hvilket yderligere, for en given væg tykkelse, vil give mulighed for at benytte væsentlig mere isoleringsmateriale. Den kortere byggetid vil ligeledes bidrage positivt til systemets samlede miljøeffekt.

 

Vi fristes til at citere Sherlock Holmes:  ”Elementært, min kære Watson, det handler om at transformere betonbyggeri fra klimaskurk til klimaforkæmper!”

arkitema_sommerhus-samsc3b81

Udover at udvikle selve betonelementet har Arkitema tegnet et sommerhus, der skal vise højstyrkebetonens potentialer. Et forsøgsbyggeri, der skal stå færdigt til efteråret på Samsø. Huset består af tre foldninger i højstyrkebeton. Tre rammer for liv, hvor betonen udgør det primære og konstruktive materiale som tag, vægge og dæk, der folder sig fra terrasse til soverum og som i interiøret løfter sig og folder sig til pejs og køkkenbord i beton.

Illustrationer:  Arkitema.