Komplekse og tværfaglige samarbejdsrelationer er ofte kendetegnende for udviklingen i byggeriet. Og særligt i de bæredygtige byggerier er kompleksiteten høj og behovet for innovativ tænkning tilsvarende nødvendig. Derfor er det også afgørende, at byggeriets parter kan samarbejde på tværs af faggrænser omkring en fælles målsætning for at komme fra vision til værdi i den bæredygtige udvikling af byggeriet. Fremtidens energiteknologer satte i en to-dages workshop fokus på at værdibaseret energirenovering også bør adressere blødere værdier som livskvalitet og tryghed.

Smith faciliterede en to-dages workshop, da Danmarks Grønne Tænketank Contico - med støtte fra Energifonden - inviterede 50 energiteknologi studerende fra KEA til workshop med fokus på tværfaglighed og samarbejde om bæredygtig energirenovering i byggeriet. Energiteknologerne befinder sig i krydsfeltet mellem vision og praksis, og de studerende kan med baggrund inden for en bred vifte af håndværksmæssige fag højne vidensgrundlaget og fagligheden for praktisk og operativ energioptimering. De studerende blev blandt andet stillet over for en opgave, som synliggjorde værdien i at etablere krydsfelter af viden og fagligheder.

Energirenovering i praksis
Opgaven lød på at implementere en bæredygtig energirenovering i Københavns Klimakarré – et aktørdrevet udviklingsprojekt fra Smiths portefølje – hvor de studerende skulle arbejde sammen om at kombinere byfornyelse med grøn omstilling som et inspirationsprojekt for den øvrige bygningsmasse i København. Gruppearbejdet blev understøttet af debatindlæg fra branchen, hvor blandt andet Kurt Othendal Nielsen fra Siemens Building Technologies påpegede, at der stadig er stort behov for energioptimering i dansk byggeri, og at der er mange penge at spare med en præcis diagnosticering og ekstern styring.

Workshoppen blev afsluttet i ideelle rammer af Københavns Miljøcenter ’Kamelen’, som er det første danske byggeri, der er bæredygtighedscertificeret efter den danske DGNB-standard for nye kontor- og erhvervsbygninger. Her blev de studerendes arbejde vurderet af et dommerpanel bestående af bl.a. Jørn Kiesslinger, DGNB auditor og faglig leder hos JJW Arkitekter, Synnøve Kjærland som er ansvarlig for CONCITOs klimaambassade, Jens Højmann, lektor på KEA, Natalie Mossin, associeret partner i Smith Innovation og Martin Piil Hansen, kommerciel direktør i SustainAir, der er specialiseret i indeklimaløsninger.

Fremtidens energiteknologer med fremtidens løsninger
De mange løsninger viste på hver deres måde, at de studerende har meget at bidrage med i løsningen af fremtidens udfordringer med klimatilpasning, og der var enighed i dommerpanelet om, at de bedste løsninger forstod at koble de teknologiske løsninger sammen med andre af beboernes behov som tryghed, livskvalitet og læring. Generelt har energiteknologerne stort fokus på at information om forbrug og viden om det individuelle handlerum giver større energibevidsthed, således at man med minimale indgreb kan maksimere udbyttet og øge besparelserne for ejendommene.

Med idérigdom, engagement, samarbejdslyst og ikke mindst konkurrencelyst om at skabe det bedste bud på fremtidens energirenovering beviste de studerende, at værdibaseret energirenovering skal udføres med øje for både vision og praksis.

Foto: Stefan Straten, Concito