Hvordan kan man udnytte de teknologiske muligheder, så livet de mindre byer og landdistrikterne bliver lettere, bedre og smartere? Her er 10 forslag til landsbyens digitale fremtid.

Smart eller rart. Er det modsætninger, når vi ser på, hvordan udviklingen af ”smarte teknologier” integreres i byen? Smart City begrebet er efterhånden velkendt, men oftest i sammenhæng med livet i storbyen. Derimod er det stadig forholdsvist uudforsket, hvordan og om vi kan gøre livet på landet mere smart.

På baggrund af et Match Co-create forløb om ”Smarte landsbyer og landdistrikter”, som vi har faciliteret for BLOXHUB, har vi samlet 10 forslag til landsbyens digitale fremtid. Forslagene er udarbejdet af forløbets deltagende parter over to workshops, som svar på, hvordan og om digitale løsninger kan gøre livet på landet lettere, bedre og smartere. De deltagende parter var: Gemeinscaft, Orbicon, A2, Norrøn Arkitekter, Haxi, ITU, Alexandra Instituttet, Dansk Byplanslaboratorium, DGI, Mols i Udvikling, Kalundborg Kommune, Hedensted Kommune, Bornholms Regionskommune og SEAS-NVE.

1.       Udnyt og styrk forbindelsen mellem lokale producenter og lokale distributører af (føde)varer. Lokale butikker udbyder kun lokale varer og suppleres af omrejsende/lejlighedsvise markeder med specialvarer samt en digital registrering af og koordinering mellem ”landevejsboder”, der kan tilbyde et målrettet udbud til kunderne.

2.       Optimer energi-, vand- og varmeforsyningen ved at bruge digitale teknologier til intelligent styring af fx offentlig vejbelysning, men også i privatboliger, så både forsyningerne og borgerne sparer penge.

3.       Optimer den kommunale drift ved at bruge digitale teknologier inden for fx vej og park, hjemme-/ældrepleje og renovation. Borgerne kan fx online indrapportere om huller i vejen og væltede vejtræer, sensorer kan fortælle SoSu-assistenten om patienternes behov, og skraldespanden kan selv give besked om, hvornår der er behov for tømning.  

4.       Lav lysinstallationer ved fx skoler, institutioner, sportshaller, stisystemer og andre steder, hvor der er brug for en tryg og sikker færden. Ud over at lyse op har lysinstallationerne den fordel, at de kan indgå som kunstneriske byrumselementer, der kan give et sted karakter og identitet.

5.       Opgrader tomme bygninger til nye funktioner – fx (midlertidige) arbejdsfællesskaber/-faciliteter, der kan tilbyde en ekstra og unik værdi. Et New York’er (hø)loft hvor den digitale infrastruktur er i top og hvor flere funktioner (kaffebar, mødefaciliteter, værksteder etc.) tænkes sammen. Der kan også laves en digital platform for køb og salg (og evt. upcycling) af byggematerialer fra lokale nedrivnings- og renoveringsprojekter.

6.       Udvikl en digital platform/app med events og aktiviteter, som både kan bruges af turister, men særligt borgerne til at invitere til og efterspørge lokale arrangementer.

7.       Lav en dele-/bytteplatform hvor borgerne udbyder og efterspørger forskellige services (fx børnepasning, hundeluftning eller omsorgsaktiviteter) og/eller deler fysiske ting som fx værktøj, haveredskaber, babyudstyr etc.

8.       Brug et digitalt værktøj til at skabe (bedre) tovejs-kommunikation mellem kommune og borger – fx ifm. områdefornyelse – så borgerne får indblik i og bliver (rettidigt) inddraget i lokale udviklingsprojekter.

9.       Lav en samkørselsordning målrettet ”livet på landet”, hvor der er lange afstande og hvor offentlig transport ikke er optimal/mulig (særligt på særlige tider af ugen/døgnet). Ordningen skal dække de behov, som eksisterende kørselsordninger ikke dækker. Fx børnefamiliers behov for hentning af børn og kørsel til fritidsaktiviteter.

10.   Opbyg et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem landkommuner ift. udvikling og implementering af smarte løsninger. Fx ift. specialisering, påvirkning af rammevilkår og indkøb.         

Match Co-create er et kort målsøgende forløb, der fokuserer på at definere problemet frem for løsningen. Det gør vi ved at samle problemstillingens interessenter over to workshops. Formålet er at aktivere den nyeste viden inden for feltet og komme hele vejen rundt om aktuelle udfordringer, behov og ikke mindst de erfaringer, der sikrer, at løsningsrummet bliver udforsket mest muligt. Tematikken for Match Co-create varierer fra forløb til forløb, men er altid relateret til urban byudvikling.

Læs mere om Match Co-create

Læs også:

Blogindlægget Small is (also) smart

Paperet Smarte byer – en kritisk introduktion