Øget kompleksitet i byggeriets udfordringer skal mødes med øget kompleksitet i måden at forstå dem på. Derfor består Smith af specialister med vidt forskellig baggrund, men alle med det til fælles at vi supplerer byggeriets fagligheder. Denne "bredde i dybden" gør os i stand til at se byggeriet fra flere perspektiver og omsætte branche- og samfundsrelaterede udfordringer til nye markedsmuligheder for vores kunder.

Bestyrelsesmedlem
Christian Niepoort
(+45) 29 60 91 71
Christian er en kreativ igangsætter for virksomheder, der ønsker at udvikle nye ydelser til byggeriet og en sikker afslutter, når resultatet møder markedet og ideen skal helt i mål.
Læs mere
Konsulent
Freja Bach Kristensen
(+45) 60 86 75 70
Freja sætter med baggrund i den antropologiske metode og teori brugeren i centrum og forstår at kvalitetssikre brugerinddragende processer og hendes relationelle kompetencer gør hende til en dygtig facilitator.
Læs mere
Bogholder
Majbrit Mejlskov
(+45)
Majbrit hjælper med bogføring, fakturaer og generel økonomisk sundhed. Majbrit har en bred baggrund indenfor regnskabs- og økonomistyring fra IT og hotelbranchen.
Læs mere
Specialkonsulent
Mie Wittenburg
(+45) 22 83 58 25
Mie er en erfaren procesfacilitator og projektleder, der bistår byggeriet med at udvikle, markedsmodne og opskalere gode idéer til færdige produkter og løsninger og nye forretningskoncepter.
Læs mere
Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere
Partner
Simone Kongsbak
(+45) 26 14 16 69
Simone kombinerer struktur og grundighed med evnen til at se potentialet i nye ideer og åbne processer. En afgørende kombination, når målet er at skabe varig udvikling i byggeriet.
Læs mere
Advisory Board, formand
Søren Faebo
(+45) 60 11 57 77
Det er ikke mange, der formår at gentænke byggeriet indefra - Søren gør og udfordrer strategier og praksis for, hvordan man skaber plads til radikal udvikling i byggeriet med fokus på hele byggeriets værdikæde.
Læs mere
Projektmedarbejder
Victoria Kuntze
(+45) 29 21 04 78
Med en orientering mod borgerinddragelse, netværk og vidensdeling arbejder Victoria med at assistere projekter inden for bl.a. klimatilpasning, cirkulær økonomi/ bæredygtighed og indeklima.
Læs mere
Projektmedarbejder
Marcus Frostholm
(+45) 40 98 44 55
Med en række kommunikationsopgaver i rygsækken og en uddannelse som sociolog og byplanlægger er Marcus hjemvant i at formidle de gode historier fra byggeriets verden.
Læs mere

Vores tilgang

Fællesnævneren for vores kunder er ønsket om forandring og nysgerrigheden på, hvordan den bedst nås.