Hvordan skaber man et solidt visions- og værdimæssigt fundament for sit byggeri?

I en foranderlig verden er det vigtigere at vide, hvorfor der skal bygges end hvad der skal bygges.

Et godt byggeprojekt handler om mere end tegninger, beregninger og gravkøer. I sidste ende er det brugerne, der afgør, hvor meget værdi en bygning skaber. Bygherrens rolle er under opbrud og skifter fra primært at handle om at opføre bygninger til et fokus på optimering af ressourcer og værdiskabelse i hele byggeriets livscyklus. Bygherrens evne til at inddrage og skabe mening i en vedvarende dialog mellem et bredt felt af brugere og interessenter er derfor helt afgørende.

Smith hjælper bygherrer med at skabe mest mulig værdi gennem visions- og værdiafklarende forløb. Vi starter med at spørge "hvorfor" og insisterer på, at bygherren må supplere traditionelle byggefaglige kompetencer med viden udefra for at håndtere omverdenens stigende krav om inddragelse, helhedstænkning og samfundsansvar.

team // specialisterne

Partner
Simone Kongsbak
(+45) 26 14 16 69
Simone kombinerer struktur og grundighed med evnen til at se potentialet i nye ideer og åbne processer. En afgørende kombination, når målet er at skabe varig udvikling i byggeriet.
Læs mere