Hvordan skaber man plads til nytænkning i en hverdag, hvor tiden er knap, og økonomien er stram?

 

Det svære er ikke at få en god idé, det svære er at få den på markedet da det kræver en samtidig og gennemtænkt udvikling på flere fronter.

I takt med, at en række økonomiske, sociale, miljømæssige og teknologiske tendenser ændrer vilkårene for byggebranchen, åbner der sig nye markeder, nye forretningsområder og muligheder for at skabe værdi og vækst. Både på kort sigt med forbedring af produkter, arbejdsgange og kunderelationer og på lang sigt med udvikling af helt nye forretningsområder. 

Smith hjælper virksomheder, der ønsker at udvikle nye løsninger og tænkemåder til byggeriet. Vi insisterer på at sætte virksomheders innovation i system, fordi udvikling ikke nødvendigvis handler om at bruge flere ressourcer, men om at bruge dem man har, rigtigt og bedre.

team // specialisterne

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

samme interessenter /// tidligere projekter vi har løst