Værdiskabende udbud

Hvordan skaber du som bygherre rum for udvikling i den måde, du efterspørger løsninger på?

I byggeriet køber man det meste hos andre, og den største viden og de fleste ideer findes derfor sjældent i egne rækker. Vi tror på, at en af bygherrens vigtigste kompetencer er at give mulighed for samskabelse med virksomheder, brugere og eksterne ressourcepersoner. En intelligent bygherre sikrer ikke bare den skarpeste pris, men også adgang til de skarpeste hjerner.  

For offentlige bygherrer er der gode muligheder for juridisk holdbare udbudsforløb kendetegnet ved øget dialog og innovation. Vores erfaring er således, at det ikke er jura, men manglende opbakning til at gøre noget nyt, som står i vejen for, at bygherrer får langt mere for pengene. 

Smith hjælper bygherrer med at skabe innovative og juridisk holdbare udbudsforløb og samarbejdsprocesser. Vi tilrettelægger det samlede forløb - gerne i samarbejde med byggeteknisk orienterede bygherrerådgivere. Vi hjælper med at gennemtænke udbudsmateriale og evalueringskriterier, og sikrer derved mulighedsrum til gode ideer og nye indfaldsvinkler. Vi fjerner byggejargonen i måden bygherrens udfordringer beskrives på, så virksomheder og eksperter fra andre brancher og vidensområder kommer til orde. Vi skaber meningsfulde samtaler mellem de forskellige faglige tilgange, som skal være involveret i et komplekst byggeri. Og vi hjælper med formater, der sikrer, at viden fra både brugerne og byggeriets professionelle parter kommer i spil.

 

Åbne innovationsforløb
Åbne innovationsforløb er en effektiv og hurtig metode til at åbne op for helt nye ideer og parter tidligt i byggeprocessen. Smith har udarbejdet en proces i fem trin, der sikrer at disse ideer og parter kommer til orde og indgår i den videre byggeproces, uden at det forlænger eller fordyrer den konkrete byggesag:

Trin 1 – Få flere ideer og parter i spil

Trin 2 – Find de rigtige parter til at drive processen

Trin 3 – Find det rigtige team og projekter

Trin 4 – Skab udvikling og fremdrift i projekterings- og byggeforløbet

Trin 5 – Tag løsninger i brug og dokumenter effektivt

Modellen egner sig både til offentlige og private bygherrer, der har opgaver, hvor det vurderes at de eksisterende standardløsninger ikke slår til.