Udvikling med brugeren i centrum

Hvordan gør man brugeren til en ressource og ikke et problem?

Alt for ofte glider brugeren i baggrunden, når der udvikles, projekteres og bygges. Det er en skam. Både fordi løsningen bliver dårligere, men også fordi muligheden for vigtig opbakning undervejs forsvinder.

Smith hjælper bygherrer og virksomheder med at blive klogere på brugernes behov og ønsker. Gennem interviews og observation sætter vi os ind i brugernes samlede perspektiv for at forstå deres ønsker og handlinger. For når alt kommer til alt er byggeri et middel og ikke et mål for de fleste brugere. Og der findes ikke nogen anden værdi end den brugerne, i al deres forskellighed, får. Gennem workshops og værdigrundlag hjælper vi med at omsætte kendskabet til pejlemærker, som også byggeriets professionelle parter kan styre efter. Der er ikke meget ved at have en strategi for inddragelse af brugere, hvis man ikke ved, hvordan man skal omsætte viden til værdi for brugerne.