Konceptudvikling

Har du brug for at få udfoldet mulighedsrummet og identificeret de mest lovende konceptretninger?

Det gælder om at skynde sig langsomt i starten af et innovationsforløb, for det er ærgerligt at gøre alt det rigtige på baggrund af den forkerte idé.

I byggeriet er vi gode til løsninger. Det er en fordel, når udfordringen er kendt eller det handler om at få noget færdigt i en fart. Det er til gengæld mindre heldigt, hvis der er behov for nytænkning. Her gælder det om at spole filmen baglæns - altså at blive klogere på problemet og undersøge de mange måder, det kan løses på. Lyder det besværligt? Måske, men det er nu en gang både nemmere, hurtigere og billigere at skifte kurs før innovationsprojektet for alvor ruller. 

Smith hjælper virksomheder med at komme hele vejen rundt om en udfordring, inden løsningen findes. Med afsæt i stærke analytiske kompetencer, specialistviden og et visionært blik for branchens udviklingsmuligheder, hjælper vi med at sætte holdet og gennemføre udviklingsforløbet, der modner idé såvel som relationen til de vigtigste samarbejdspartnere. 

Prejektet
Prejektet er en specifik metode til konceptafklaring, som Smith benytter for en lang række forskellige udfordringer. Prejektet kommer før (pre) et projekt og henvender sig til virksomheder og institutioner, der i samarbejde med vigtige kunder og samarbejdspartnere ønsker at kvalificere og sætte fart på en ide eller et udviklingsprojekt. I prejektforløbet udforsker, udfordrer og konkretiserer vi ideen sammen med kunden. Vi tilsætter de rette aktører og input undervejs og doserer hårfint forholdet mellem ideens potentialer og ideens konkrete indhold. Vi afdækker alternative tilgange og løsninger og skærper projektgrundlaget i forhold potentielle udfordringer.

Målet er at finde målet. Hvor skal vægten i udviklingsindsatsen lægges? På produktet eller processen. Og hvilke faktorer skal man være opmærksom på, hvis projektet skal sælges, eller der skal søges støtte. At kende målet og retningen inden man sætter det, er helt afgørende i en branche, hvor afsatte ressourcer og tid ikke altid stemmer overens med det forventede indhold og kvalitet.

Alt dette sker på tre workshops fordelt på fire arbejdsdage. Resultatet er en projektbeskrivelse, der beskriver, hvordan de mest lovende udviklingsretninger kan realiseres. For de deltagende virksomheder er der således tale om en overkommelig investering, der hurtigt afklarer, hvorvidt der er noget at arbejde videre med.