Innovationsstrategi

Hvordan får du tid til at arbejde med innovation, når tiden er knap og økonomien stram?

Vores erfaring er, at det ikke nødvendigvis handler om at bruge flere ressourcer på innovation, men om at bruge dem rigtigt - for organisering og ledelse af innovationsprojekter kræver nye kompetencer og samarbejdsrelationer. Innovation skal derfor sættes i scene. 

Vi hjælper virksomheder, bygherrer og rammeskabende aktører med at få styr på, hvordan man effektivt kan omsætte ideer til brugbare resultater. Følgende elementer er centrale at få styr på i udarbejdelsen af innovationsstrategien:

  • Hvad er det bagvedliggende problem: hvilke forhold gør, at innovationen ikke sker af sig selv?
  • Hvilke faser arbejder vi med i det samlede forløb fra idé til færdig ibrugtaget/markedsført løsning?
  • Hvilke målsætninger, ressourcer og personer knytter der sig til de enkelte faser?
  • Hvilke muligheder er der inden for udvikling af ydelser, processer, salg og organisering - og hvad starter vi med?
  • Hvilke samarbejdspartnere og interessenter er afgørende at få aktiveret for at lykkedes med de udpegede innovationsområder?
  • Hvilke muligheder er der for at få ekstern finansiering til at løfte ambitionsniveauet?
  • Hvordan arbejder andre med innovation - hvem vil vi gerne inspireres af og lære fra?

Det behøver ikke nødvendgvis at være en omfattende proces at komme i gang. Et første skridt kunne for eksempel være en halvdags workshop med fokus på afdækning af strategiske udfordringer og det tilsvarende behov for innovation.