Forretningsanalyse

Har du brug for hjælp til at få styr på de økonomiske aspekter af dit udviklingsprojekt - og dermed nå hele vejen i mål?

En god idé skal helst fange kundernes interesse og samtidig være mulig at få på markedet. Smith udarbejder analyser, der både kortlægger markedspotentialet og viser vejen derhen. I byggeriet er der ofte mange beslutningstagere, og vi lægger i vores interessentanalyse vægt på at sikre, at alle væsentlige aktører er taget i ed – og at det står klart, hvad der skal til, for at de hver især tager godt imod den nye ydelse.

Smith har yderligere stor erfaring med at arbejde med organisationsstrukturen samt optimere de muligheder, der ligger i samarbejdsaftaler og lignende – det er sjældent en god idé at opbygge alle kompetencer internt. På baggrund af analyse- og strategiprocessen kan vi, i tæt samspil med kunden, udarbejde en forretningsplan, der viser vej i forhold til virksomhedens interne udviklingsproces – men også eksternt i forhold til at informere og overbevise investorer og tætte samarbejdspartnere. 


Vi hjælper med:

  • Analyse af markedspotentialet
  • Vejen til markedet - interessentanalysen
  • Konkurrent- og prisanalyse
  • Kunde- og interessentanalyse
  • Følsomhedsanalyser
  • Organisations- og samarbejdsstruktur
  • Go-to-market-strategier
  • Udarbejdelse af forretningsplan

projekter ///

Projekt /// Publikation
Projekt /// Publikation